Nástěnná jednotka LMTA

Zcela nová řada výkonných nástěnných jednotek FUJITSU GENERAL. Jednotky jsou dostupné o výkonech 30 a nově i 36 tis. BTU. Zařízení nabízí unikátní systém nasávání vzduchu, senzor lidské přítomnos­ti a speciální funkce pro serverové instala­ce.

Vysoký výkon a silný proud vzduchu
Díky velkému tepelnému výměníku, novému výkonnému motoru venitilá­toru a duálnímu způsobu nasávání vzduchu je dosaženo vysokého výkonu a silného prodění vzduchu.

Senzor lidské přítomnos­ti
Senzor lidské přítomnos­ti rozpozná osoby v místnos­ti. V případě jejich odchodu přepne jednotku do úsporného provozu. Po jejich návratu do místnosti se jednotka automatic­ky vrátí k původ­nímu režimu.

Funkce pro serverov­ny
Díky spojení dvou vnitřních jednotek komunikač­ním kabelem je možná instalace do servero­ven. Režim chlazení probíhá i při nízkých venkovních teplotách a v prosto­rech s nízkou vlhkostí.

  • Střídavý provoz: Obě jednotky se v provozu střídají.
  • Záložní provoz: V případě poruchy jedné jednotky ji v provozu nahradí dru­há.
  • Podpůrný provoz: Obě jednotky pracují současně v případě vyššího zatížení.