Kazetová jednotka AUXG

Jedineč­ný kruhový rozptyl vzduchu
Tato nová kazetová jednotka s výkon­ným stejnos­měrným motorem ventilá­toru, novým turbo ventilá­torem a unikátním designem lamel umožňuje 360° rozptyl vzduchu. Díky kruhovému rozptylu vzduchu a širokému vertikál­nímu rozptylu je možné komfortně vyklima­tizovat každý kout v místnos­ti.

Individu­ální nastavení lamel
Každou z lamel je možné individu­álně nastavit pomocí nového dotykové­ho drátového ovladače v závis­losti na tvaru místnosti nebo podle aktuálních potřeb osob v místnos­ti.

Úspora energie díky senzoru lidské přítomnos­ti
Senzor lidské přítomnos­ti rozpozná osoby v místnos­ti. V případě jejich odchodu přepne jednotku do úsporného provozu. Po jejich návratu do místnosti se jednotka automatic­ky vrátí k původ­nímu režimu.