VRF systém J-IIIL

Nové venkovní jednotky rodiny systémů Fujitsu VRF AIRSTAGE. Jednotky o výkonu 22,4 až 33,5 kW (chlaze­ní) ve velmi kompaktních rozměrech 1428×10­80×480 mm umožňují napojení až 30 vnit­řních jednotek (u modelu AJY108L­ELAH) s celko­vou délkou potrubí úctyhod­ných 400 metrů. Systém J-IIIL tak vyplňuje prostor v portfo­liu výrobků mezi stávají­cími jednotka­mi J-III a V-III. Poskytuje dostatek výkonu při ohledu na prostor a dává tak vzniknout možnostem zajímavých instalací do míst, kde by se běžný VRF systém nevešel.

Venkovní jednotka je zcela nové konstruk­ce, vyznačuje se novými motory ventilá­torů včetně samotných vrtulí, dávajících dostateč­ný statický tlak 30Pa, díky čemuž může být jednotka instalo­vána za různé dešťové mříže či do výklenků budov a podobně. Oproti stávají­cím jednotkám o stejném výkonu, zabírají venkovní jednotky systému VRF J-IIIL o téměř 30% méně místa. I přesto však dosahují velmi tichého provozu 66dB (o 11dB nižší hlučnost než jednotky stejného výkonu). Systém je dodáván pouze v tří fázovém provede­ním a samozřej­mostí je plná kompati­bilita se všemi vnitřními jednotka­mi a příslušen­stvím z řady Fujitsu AIRSTAGE.

Zkuste si navrhnout nový J-IIIL systém pomocí návrhové­ho programu Design Simulator a buďte překvape­ni jeho možnostmi.