O nás

Jsme oficiální velkoob­chodní zástupce FUJITSU GENERAL, CLINT a KAISAI pro ČR.

Naším hlavním cílem je prodej klimati­zací, tepelných čerpadel, chillerů, fancoilů, vzducho­techniky a dalšího příslušen­ství prostřed­nictvím dealerské sítě koncovým zákazní­kům se zajiště­ním záručního a servisní­ho zázemí.

Klimati­zace FUJITSU GENERAL jsou v České republice velmi populární a jsou úspěšně instalo­vány nejen v bankách, obchodních a výrobních firmách, ale i v domác­nostech či obytných a technolo­gických kontejne­rech. Naše portfolio jsme rozšířili také o produk­ty v oblasti chlazení a přesné klimati­zace, výrobníky studené vody – chillery a fancoily značky CLINT a jednotky přesné klimati­zace značky MONTAIR. Jako cenově dostupné alterna­tivy na poli dodávky klimati­zací nabízíme našim partnerům kvalitní jednotky KAISAI a klimati­zační systém VRF CLINT.

Funkční propojení vzducho­technic­kých zařízení s jednot­kami FUJITSU zajišťují ACC moduly (Air Conditi­oner Controller) vlastního vývoje, které v součas­né době dodáváme celé řadě distribu­torů FUJITSU v Evropě. Jako jediní na světě jsme vyvinuli, vyrábíme a distribu­torům Fujitsu dodáváme servisní vybavení pro INVERTER CHECKER detailní diagnos­tiku klimati­zační jednotek.

Součástí našeho sortimen­tu jsou také inverte­rová tepelná čerpadla vzduch voda. Nabízíme dodávku zařízení WATERSTA­GE, evropský produkt vyráběný přímo pod značkou Fujitsu. Jako alterna­tivu nabízíme vlastní tepelné čerpadlo NeoRé a jednoduché levné čerpadlo ATW MINI. Obě tyto jednotky byly vyvinuty a jsou vyráběny ve spoluprá­ci se společnos­tí NEOTA CZ s.r.o. Tato tepelná čerpadla jsou sestavena z konden­začních jednotek FUJITSU a hydromo­dulů české výroby, která výborně vyhovují lokálnímu klimatu a jsou prodávána za příznivou­ cenu.

Společnost IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. je zapsaná v OR u KS v Brně, sp. zn. oddíl C, vl. č. 2673

Kontakty

IMPROMAT KLIMA spol. s r.o.

IČ: 42340462
DIČ: CZ42340­462

Tř. T. Bati 5267
(areál Svit, 41. budo­va)
760 01 Zlín

Tel.: +420 57­7 004 1­41
Fax: +420 57­7 004 1­49
E-mail: info@impromat-klima.cz

Pobočka Praha

U Hellady 697/4
140 90 Praha

Tel.: +420 72­7 952 3­32
E-mail: praha@impromat-klima.cz

Dokumenty

Certifi­kát ČSN EN ISO 9001:20­16
Certifi­kát ELEKTRO­WIN