Systém FUJITSU GENERAL VRF-V II

Akce: Vrtná plošina, Baku, Azerbai­jan

Systém chlazení a souvise­jící příslušen­ství pro plynovou kompreso­rovou stanici umístěnou na plošině v Azerba­ijanu.

Celá stanice je chlazena klimati­začním zařízením značky FUJITSU GENERAL, které je řízeno pomocí převodní­ků IMPROMAT AC­C.

Celkem bylo nanista­lováno:

 • systém VRF V-II, 3ks venkovních jednotek, 6 vnitřních jednotek
 • systém VRF V-II, připojen na VZT jednotky
 • klimati­zační sestavy SPLIT

Akce: Polyfun­kční dům, Uherský Brod

Moderní více funkční budova v centru Uherského Brodu.

 • Celkem 5 venkov­ních a 38 vnit­řních jednotek systému VRF V-II

Akce: Hotel HORAL, Velké Karlovice

 • VRF V systém A: 1ks venkovní jednotka + 6ks vnitřní jednotka + VZT jednotka
 • VRF V systém B: 1ks venkovní jednotka + 10ks vnitřní jednotka + VZT jednotka
 • VRF V systém C: 1ks venkovní jednotka + 2ks VRF-KIT připojen na VZT jednotku
 • VRF V systém D: 1ks venkovní jednotka + hydromo­dul
 • VRF V-II systém: 1 ks venkovní jednotka + hydromo­dul
 • SPIT jednotky pro chlazení serverov­ny, recepcí, skladů a místností masáží.
 • 10 venkov­ní SPLIT jednotek připojeno na 5ks DUO hydromo­dulů.

Akce: Výrobní hala JUTA, Dvůr Králové

 • 5 venkov­ních jednotek napojených do 1 VZT jednotky.

Akce: Hotel LANTERNA, Velké Karlovice

2 systémy VRF + SPLIT jednotky v serve­rech, SPA a hotelovém ba­ru.

 • VRF V-II. systém A.: venkovní jednotka připojena na VZT jednotku + 5 vnitřních jednotek
 • VRF V-II. systém B.: venkovní jednotka připojena na 6 vnitřních jednotek

Akce: Adminis­trativní budova NUTREND, Olomouc

Sestava tří venkovních jednotek zajišťu­jící chlazení nové moderní adminis­trativní budovy. Jedná se o třípo­dlažní objekt s kance­lářskými, školícími a obchodní­mi prostory v celkové výměře 3000m2.

 • 3 venkov­ní jednotky a 29 vnit­řních mezistrop­ních jednotek

Akce: UTB – Vědecko­technic­ký park ICT, Zlín

Park tvoří tři objekty spojené s budovou fakulty aplikova­né informa­tiky. Nabízí 5000 me­trů čtvereč­ních laborato­ří a dalších prostor. Chlazení prostor zajišťují VRF systémy série V-II.

 • Celkem 9 venkov­ních jednotek a 76 vnit­řních kazetových jednotek.

Akce: Revírní Bratrská pokladna, Ostrava

 • 4 venkov­ní jednotky a 31 vnit­řních jednotek systému VRF V
 • 3 venkov­ní jednotky a 42 vnit­řních jednotek systému VRF V-II
 • 5 splito­vých klimati­začních jednotek

Akce: Hotel „Usedlost Kuchyňka“, Praha

Citlivě zrekonstru­ovaná usedlost z 18.sto­lení v městské části Praha Li­beň.

Akce: Wellness centrum hotelu Horal, Velké Karlovice

Unikátní instalace systémů VRF V-II napojených na topný okruh wellness centra horského hotelu. Podrobně­ji viz celá studie.

Ke stažení

Světové reference systémů VRF
Katalog REFERENCE Fujitsu VRFpdf11 MBpřed 11 lety