Hlasové ovládání

Díky propojení aplikace FGLair a systému Amazon Alexa (spojení na úrovni cloudu), je možné klimati­zační jednotky FUJITSU GENERAL ovládat hlasem a nebo je lehce integro­vat do chytré domácnos­ti.

Není třeba instalo­vat žádné další převodní­ky a nebo připojo­vat jakýkoliv komunikač­ní kabel. Ke spuštění stačí pouze WiFi modul od Fujitsu a zařízení Amazon Ec­ho.

Příklady hlasové ovládání klimati­zace: Alexa, turn on living room. Alexa, turn off living room. Alexa, set living room tempera­ture to 26° Alexa, set living room to Cool. Alexa, set living room to Heat.

Aplikace FGLair pro Android a iOS. Více informací o Alexe. S integra­cí dalších hlasových asistentů se počítá.