Super High Power

Zcela nové modely produkto­vé řady tepelných čerpadla vzduch/­voda WATERSTA­GE.

Nové venkovní jednotky konstruk­čně vychází z modelu oblíbené­ho výkonného modelu zařízení AOYG90L, který se vyznačuje primárně svou velmi nízkou hlučnos­tí. Vnitřní jednotky v obou provedení (s oddě­leným a integro­vaným zásobní­kem TUV) si zachovaly své stávající rozměry, avšak je v nich vestavěn nový trubkový výměník s plochou o 25% větší než předcho­zí řada.

Systémy Super High Power dosahují vyšších teplot výstupní vody (topná voda +60°C, TUV +55°C, při –20°C).

Zařízení bude dostupné ve výkonehc 15 a 17 kW v 3f a výkonu 16 kW v 1f.