AIRSTAGE VRF J-IIIL

Nová venkovní jednotka systému AIRSTAGE VRF J-III o výkonu 50 kW v režimu chlazení a 55 kW v režimu topení.

Kompaktní rozměry jednotky umožňují­cí instala­ce, kam by se jednotky systému VRF V-III nevešly. Celková maximální kapacita připoji­telných vnitřních jednotek narostla na úctyhod­ných 42 ks. Systém J-IIIL si ponechává základní vlastnost řady AIRSTAGE a to flexibil­ní možnosti instala­ce, čemuž napomáhá i celková délka potrubí, která může být až 400 m.