Kazetové jednotky (R32)

Modelová řada kazetových jednotek s chladi­vem R32. Výkonová řada venkovních jednotek je stejná pro všechny vnitřní modely, které se liší svou konstruk­cí, tak aby pokryly všechny možné způsoby instala­ce. Díky použití nových technolo­gií a účinněj­šího chladiva jsou venkovní jednotky menší a lehčí. Vnitřní jednotky obsahují hybridní řídící elektro­niku, která umožňuje připojení 2 i 3 d­rátového příslušen­ství (drátové ovladače, převodní­ky pro MaR či WiFi moduly).

KV SÉRIE

  • Nový rastrový dekorační panel (rozměry 620 × 620 mm)
  • Lehčí venkovní jednotky (model 12 a 14 tis. Btu)
  • Výkony 2,5 až 6,8 kW (nová výkonová řada 9tis. a 22tis. Btu)

KR SÉRIE

  • 360°dis­tribuce vzduchu
  • Senzor lidské přítomnos­ti (volitel­né příslušen­ství)
  • Menší venkovní jednotky (model 45 a 54 tis. Btu)
  • Výkony 5,2 až 13,3 kW (nová výkonová řada 22tis. Btu)