Centrální ovladač pro VRF

Nový centrální ovladač pro všechny aktuální systémy AIRSTAGE Velký barevný dotykový displej umožňují­cí ovládání až 50 vnit­řních jednotek. Díky síťovému rozhraní je možné se k ovlada­či připojit vzdáleně a jednotky ovládat pomocí počítače a nebo mobilního zařízení. Samozřej­mostí je i hlášení poruch na email servisní organiza­ce. Ovladač podporuje až 23 jazyků (lze doinsta­lovat i češti­na).