Tepelná čerpadla

  • Společnost IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. je velkoob­chodní zástupce pro český trh jednoho z předních světových výrobců klimati­zační techniky, japonské společnos­tí FUJITSU GENERAL LTD. Tepelná čerpadla tohoto výrobce nesou obchodní označení Watersta­ge.

    V posled­ních letech jsme se zaměřili na vlastní vývoj a výrobu tepelných čerpadel ve spoluprá­ci s firmou NEOTA CZ s.r.o. Naše tepelná čerpadla s označe­ním ATW Mini a NeoRé jsou kombinací kondenzač­ních jednotek Fujitsu a hydromo­dulu české výroby s výbor­ným poměrem cena / užitná hodnota.