Klimatizace KAISAI

  • Společnost IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. svým partnerům mimo zařízení FUJITSU nabízí i cenově dostupněj­ší zařízení. Na poli splitových a multi splitový klimati­začních jednotek se jedná o výrobky značky KAISAI.
    Výrobky se vyznačují výborným poměrem cena/kva­lita. Jejich výrobky dosahují nadstan­dardních parametrů v kombi­naci se zajímavý­mi funkcemi a líbivým vzhledem.
    Samozřej­mostí je plná obchodní, technická i servis­ní podpora ze strany dodavate­le.

    Webové stránky výrobce v češti­ně