Klimatizace FUJITSU

  • Společnost IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. je velkoob­chodní zástupce pro český trh předního světového výrobce klimati­zační techniky, japonské společnos­ti FUJITSU GENERAL LTD. Klimati­zace FUJITSU GENERAL jsou v ČR velmi populární a jsou úspěšně instalo­vány nejen v bankách, obchodních a výrobních firmách, ale i v domác­nostech. Jednotky jsou dodávány také do obytných a technolo­gických kontejne­rů.

    Portfolio produktů FUJITSU GENERAL plně pokrývá požadavky na kvalitní řešení klimati­zační techniky, a to s velmi výrazným zohledně­ním dopadu na životní prostře­dí, což je jedním z pilířů celého spektra produktů pod značkou FUJITSU a GENERAL.