Kazetové jednotky

  • Výkony od 3.5 kW do 15.8 kW
  • provedení v rozmě­rech 60×60 a 90×90 cm
  • integro­vané čerpadlo kondenzá­tu
  • drátový ovladač s prosto­rovým čidlem
  • senzor lidské přítomnos­ti
  • 360°dis­tribuce vzduchu
  • nový drátový ovladač