Kazetové jednotky

  • Výkony od 2.5 kW do 15.8 kW
  • Provedení v rozmě­rech 60×60 a 90×90 cm
  • Integro­vané čerpadlo kondenzá­tu
  • Senzor lidské přítomnos­ti
  • 360°dis­tribuce vzduchu
  • U modelů R32 ovladač jako příslušen­ství