HVAC CLINT

  • Společnost IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. je oficiál­ním distribu­torem italské značky CLINT, která vznikla spojením firem vyrábějí­cích výrobky v oblasti klimati­zace, úpravy vzduchu, chlazení a přesné klimati­zace, které všechny spadají pod obchodní značku skupiny G.I. Industri­al Holding. Díky tomu společnost Impromat Klima rozšířila nabídku produktů o výrob­níky studené vody – chillery a fancoily značky CLINT a jednotky přesné klimati­zace značky Montair.