Rekuperační jednotky

  • Ventilač­ní jednotky FUJITSU GENERAL jsou kombinací komfortu s vysokým potenci­álem úspory el. energie (až 20%) díky integro­vanému tepelnému výměníku.

    • Rekupera­ce až 77% odpadního tepla
    • Rekupera­ce až 74% vlhkosti
    • Větrání je možné i bez rekupera­ce tepla
    • Snadná údržba

Ke stažení

Obchodní katalog UTZ rekuperá­tory
Řídící jednotka IMPROMAT UTI-ERV2