Moduly řady UTI-INV

  • Modul UTI-INV-xx slouží k ovládá­ní a regulaci inverte­rových venkovních jednotek FUJITSU v případě použití tepelných výměníků jiných výrobců, nebo jiných konstruk­cí, namísto originál­ní vnitřní jednotky.
    Modul UTI-INV-xx umožňuje návrh a konstruk­ci jednoduchých chladících a topících systémů na principu tepelného čerpadla, s využi­tím standar­dních inverte­rových venkovních jednotek FUJITSU.
    Modul je použitel­ný pro všechny modely venkovních inverte­rových jednotek Fujitsu, kromě multispli­tových a jednotek VR­F.

Ke stažení

Instalač­ní manuál
UTI-INV pro řízení FUJITSU jednotek

Příslušen­ství k UTI-INV
Dotykový panel UTI-IQCP
Rozšiřu­jící modul UTI-EXP

Technic­ký a instalač­ní manuál
UTI-GDX pro jednoduché systémy
UTI-IQCP instalač­ní manu­ál