Moduly řady UTI-INV

  • Modul UTI-INV slouží k ovládá­ní a regulaci inverte­rových venkovních jednotek FUJITSU v případě použití tepelných výměníků jiných výrobců, nebo jiných konstruk­cí, namísto originál­ní vnitřní jednotky.
    Modul UTI-INV umožňuje návrh a konstruk­ci jednoduchých chladících a topících systémů na principu tepelného čerpadla, s využi­tím standar­dních inverte­rových venkovních jednotek FUJITSU.
    Modul je použitel­ný pro všechny modely venkovních inverte­rových jednotek Fujitsu, kromě multispli­tových a jednotek VR­F.

Ke stažení

Srovnání modulů UTIpdf980 kBpřed 3 lety

Instalač­ní manuál
UTI-INV-U(W,R32)
UTI-INV-485
UTI-INV-DX
UTI-GDX

Příslušen­ství k UTI-INV
Rozšiřu­jící modul UTI-EXP
Instalač­ní manuál UTI-IQCP
Uživatel­ský manuál UTI-IQCP