Moduly řady UTI-ACC

 • Dálková správa klimati­začních jednotek
  Ovládání a monitoro­vání splitových klimati­začních jednotek FUJITSU GENERAL nadřaze­ným systémem připoje­ným pomocí RS-232, Ethernetu nebo sítě GSM.

  • až 16 vnit­řních jednotek (modulů interfa­ce)
  • kontaktní vstupy Blokování a Alarm
  • kontaktní výstupy Chod a Chyba
  • možnost monitoro­vání až dvou externích teplot
  • jednoduchá instalace na sběrnici drátového ovladače

Ke stažení

Manuály
Centrální jednotka UTI-ACC-RS
Centrální jednotka UTI-ACC-NET
Vnitřní převodník UTI-ACC-WIRE

Program na nastavení ACC TOOL